overlay

Akıllı İlaç Kullanımı

  • haber321_kapak.JPG
  • haber321 (2).JPG
  • haber321 (1).JPG

    Müdürlüğümüz 2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri  kapsamında 21.09.2018 tarih ve 09:00 saatinde Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli Ecz.Esra ÖZDEK tarafından Müdürlüğümüz toplantı salonunda tek oturum halinde "Akılcı İlaç Kullanımı" konulu eğitim verilmiştir.

      Akılcı İlaç Kullanımı; belirlenen doğru ilacın,  doğru miktarda, doğru uygulama yoluyla, doğru zamanlamayla, yeterli bilgilendirme yapılarak ve maliyet uygunluğu da dikkate alınarak kullanılması ilkelerinin bütünüdür. Akılcı İlaç Kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında sorumluluk sahibi olan taraflar; Hekim, Eczacı, Hemşire, Diğer sağlık personeli, Hasta/ hasta yakını, Üretici, Düzenleyici Otorite, Diğer (Medya, Akademi vb.) dir. 

       Akılcı olmayan ilaç kullanımı; hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, antibiyotiklere karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.