overlay

İlimizde Yoğun Bakım İyileştirme Süreçlerine İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi

  • haber308_ kapak.jpeg
  • haber308_ (2).jpeg
  • haber308_ (3).jpeg
  • haber308_ (1).jpeg

Yoğun bakımlar bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına göre kesintisiz sağlandığı özellikli birimlerdir.

Yoğun bakım ünitelerinin işleyiş süreçlerinin takip edilmesi, yaşanan sorunların ve çözüm yollarının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğümüz Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığınca 2018 yılı 6 aylık dönemde çevre illere ve aynı ildeki sağlık tesisleri arasında yoğun bakımlara yapılan sevk sayıları ve sevk nedenleri analiz/değerlendirme toplantısı 26.07.2018 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda Hastane Yöneticileri ve yoğun bakım sorumlularının katılımları ile yapılmıştır. Toplantıda yoğun bakımlara yapılan sevklerin mevcut durumu analizi, geleceğe ilişkin sevklerin azaltılmasına yönelik iyileştirme planları görüşülmüştür.