overlay

Psikososyal Destek Birimi

Sağlıklı Hayat Merkezinde “Psikososyal Destek Birimleri” Hizmet Vermeye Başladı
İl Sağlık Müdürlüğü binasında Sağlıklı Hayat Merkezi içerisinde hizmet veren“Psikososyal Destek Birimi”nde Psikolog Binnur KARAGÖZ, Çocuk Gelişimci Zehra Kardelen ER ve Sosyal Çalışmacı Gülüstan KAVŞUT ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Psikososyal Destek Biriminde Neler Yapılmaktadır?
Psikolog: Psikologlar genel olarak bireylerin psikolojik gereksinimlerini ve sorunlarını saptar ve bunlara çözümler üretirler. Kişilere yaşadıkları sorunlar hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlarlar. Eğitim aldıkları alanlarda hizmet verirler.Bu kapsamda;çocuk danışmanlığı, ergen danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri verirler. Çalışma alanlarına; sınav kaygısı, stresle başa çıkma, davranış sorunları, aile içi ilişki ve iletişim sorunları, öfke kontrolü, akademik sorunlar, depresyon, yas ve kayıp, kaygı bozuklukları, fobiler,obezite ve yeme bozuklukları, bağımlılıklarvb. konular örnek olarak verilebilir.
Çocuk Gelişimci: 0-18 yaş arası normal gelişim gösteren, özel gereksinimleri olan, gelişimsel risk altında olan, korunmaya muhtaç olan (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci,suça itilmiş) ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştiren,bu çocukların gelişimsel takip ve taramalarını yapan, ailelere danışmanlık veren meslek elemanıdır.Bu kapsamda;özellikle 0-6 yaş arası arasındaki çocukların gelişim takipleri için tarama testleri uygular.Çocuğun zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal konuşma becerilerinin yaşına uygun olup olmadığını tespit eder.
Gelişimsel eksiklikler yada gecikmelerde çocuğun gelişiminin nasıl destekleneceği konusunda danışmanlık, yönlendirmeler ve belli periyodlarda gelişimsel takip yapar.Yemek yeme,tuvalet alışkanlığı, oyun ve oyuncak seçimi, kitap önerileri, çeşitli davranış problemlerine (saldırganlık, alt ıslatma, tırnak yeme, yalan söyleme...) uygun hizmet sunar.
Özel gereksinimliçocuklara ve ailelerine özel eğitim alanında danışmanlık yapar.

Sosyal Çalışmacı;Toplumda sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir.Sağlık hizmeti alan dezavantajlı grupların (engelliler, kanser hastaları, ruhsal bozukluğu olanlar vb.) ve yakınlarının; uyuşturucu bağımlıları ve yakınlarının sosyal (şiddet, ihmal, istismar ve aile içi şiddet vb.) ve sosyoekonomik sorunlarına destek olur,aile /aile danışmanlığı, aşk, evlilik, boşanma, gibi halkımızın çokça problem yaşadığı konularda, bireyin tekrar normal hayat standardını yakalamasında, kendi gücünün farkına varmasında ve sosyal işlevselliğinin sağlanması, korunması ve rehabilitasyonunda destek olur.
Tüm vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden ihtiyaç duydukları konularda hizmet almak için Sağlıklı Hayat Merkezine başvurabilirler.

  • Basın Yazısı_Ek_48496319.JPG
  • Basın Yazısı_Ek_48496322.JPG
  • Basın Yazısı_Ek_48496323.JPG
  • Basın Yazısı_Ek_48496328.JPG
  • Basın Yazısı_Ek_48496330.JPG