overlay

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI EĞİTİMİ

  • IMG_0494.JPG
  • IMG_0608.JPG
  • IMG_0613.JPG
  • IMG_0622.JPG
  • IMG_20180611_141751.jpg
  • IMG_20180611_142047.jpg
  • IMG_20180611_143012.jpg
  • IMG_20180611_143124.jpg
  • IMG_20180611_144042.jpg
Bedensel ruhsal ve cinsel gelişimin henüz tamamlanmadığı 0-18 yaş arasındaki dönem çocukluk dönemi olarak tanımlanır. Bu dönem içerisinde çocuğun bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel , cinsel gelişimlerini engelleyen ya da beden veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılmasına “çocuk istismarı” denmektedir. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise “çocuk ihmali” olarak tanımlanmaktadır. 

Çocuklarda cinsel istismar önemli bir halk sağlığı sorunu olup ; uzun dönemde olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Mağdur olan çocukların haklarının gözetilmesi ve oluşabilecek travmanın etkisinin azaltılması , ikincil örselenmelerin önlenebilmesi , istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi, adli ve tıbbi işlemlerin alanda eğitimli olan  kişilerle  bir merkezde tek seferde yapılması , istismarı önleyici tedbirlerin alınması ,  çocuğun tüm gereksinimleri karşılanırken  kurumları çocuğun ayağına getirerek çocuk dostu bir ortamda hizmet verilebilmesi için  28 ilde 31 Çocuk izlem Merkezi (ÇİM) kurulmuştur.

İlimizde de açılması planlanan  Çocuk İzlem Merkezi’nin tanıtımı için sağlık personelinin çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığının arttırılması, çocukların tanı, tedavi, bildirim, izlem ve adli işlem süreçleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı,  Ruh Sağlığı Birimi tarafından ikinci basamakta çocukla karşılaşan ve karşılaşma ihtimali bulunan birimlerde (acil servis, çocuk polikliniği, çocuk servisi vb.) görev yapan doktor, ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurlarına yönelik eğitimler planlanmıştır.

 Merkez ve ilçe hastanelerde görev yapan sağlık personellerinin katılımlarıyla gerçekleşen eğitim , Psikolog Binnur KARAGÖZ, Çocuk Gelişimcisi Zehra Kardelen ER ve Ebe Serap Sayın tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonlarında 4 oturum halinde yapılmış olup 230 kişi eğitim almıştır. Ön test ve son testten oluşan değerlendirme ile eğitimin sağlık personelleri açısından farkındalık oluşturduğu ortaya çıkmıştır.

                                            Emeği Geçen Tüm Sağlık Personellerine Teşekkür Ederiz.