overlay

ANNE DOSTU HASTANE

Ulaşılabilir en üst düzeyde sağlık hizmetlerine erişim bütün kadınlar için tanımlanmış bir üreme hakkıdır.

             Ancak; artık annelerin hastanelerden doğum hizmeti almalarının ötesine  geçmek isteyen  hastanelerin doğum ünitelerinin hizmet kapasitesi ve niteliğini artırıcı çalışmalar yapması gerekmektedir. Hastanelerde doğum hizmeti esas olarak  doğum üniteleri tarafından sunulurken, ilgili çok sayıda birim de bu hizmeti çeşitli boyutlarda desteklemektedir. Bu yaklaşımdan hareketle doğum ünitelerinin sunduğu sağlık hizmetlerini her açıdan geliştirmeye yönelik olarak T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından “ Anne Dostu Hastane Programı” başlatılmıştır.

           Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Anne Dostu Hastaneleri oluşturmak amacıyla 2010 yılında bir bilim komisyonu oluşturmuş ve bu komisyon üyeleri tarafından “Ulusal Anne Dostu Hastane Kriterleri” geliştirilmiştir. Bu kriterleri hayata geçirmek üzere hastanelerde sunulan doğum hizmetlerini değerlendirmeye, izlemeye yönelik enstrümanlar geliştirilmiş, başta doğum ünitesi çalışanı kadın doğum uzmanı hekimlerimiz ve ebelerimiz olmak üzere hastane personelinin bu doğrultuda hizmetiçi eğitimlerinin içeriği şekillendirilmiştir.

                 Anne Dostu Hastane olmak isteyen yataklı tedavi kurumları gönüllülük ilkesi doğrultusunda oldukça zorlu ve emek isteyen bir süreçten geçmektedirler. Bu süreci başarıyla tamamlayan kurumlar “Anne Dostu Hastane “ unvanı almaya hak kazanmaktadır.

               Bu kapsamda; konuyla ilgili ön çalışmalarını tamamlayan Sungurlu ve Osmancık Devlet hastaneleri personelinin  21/22/23/24 Mayıs 2018 tarihlerinde Hemşire Selma AYGÜN, Hemşire Sema ALTUNKESER ve Ebe Sibel ANAR tarafından   hizmetiçi eğitimleri tamamlanmış olup, katılım belgeleri verilmiştir.

  • Anne Dostu Hastane Programı_Ek_47157732.jpg
  • Anne Dostu Hastane Programı_Ek_47157735.jpg
  • Anne Dostu Hastane Programı_Ek_47157736.jpg
  • Anne Dostu Hastane Programı_Ek_47157737.jpg
  • Anne Dostu Hastane Programı_Ek_47157738.jpg