overlay

SEYYAR SANDIK HİZMETİNDEN FAYDALANMAK İSTEYEN KİŞİLERE YÖNELİK SAĞLIK RAPORLARI


     Bilindiği üzere 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda Mart ayında yapılan değişiklikle hastalığı ya da engeli sebebiyle yatağa bağımlı vatandaşlarımızın anayasal haklarından faydalanabilmeleri için seyyar sandık kurulu vasıtasıyla evlerinde oy kullanabilmelerinin yolu açılmıştır.

     Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018/14 sayılı” Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” konulu genelge ile “Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu veya “Hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresi yazılı olduğu sağlık raporlarının Aile Hekimleri tarafından düzenlenmesi talimatlandırılmıştır.

    Kendisine rapor düzenlenmiş hastalar, seyyar sandık kurulu aracılığıyla oy kullanmak istemeleri halinde Aile Hekimlerinden alacakları sağlık raporları ile birlikte bir yakınları aracılığıyla “Seyyar Sandık Talep Formu”nu doldurarak ilçe seçim kuruluna başvuracaklardır.

     Daha önceden ağır engelli raporu bulunan ve sağlık kurumlarımıza erişemedikleri için evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımızın listesi Aile Hekimlerine iletilmiştir. 4 Mayıs 2018 tarihine kadar Aile Hekimleri tarafından bu hastaların değerlendirilmesi istenmiştir. Yatağa bağımlı oldukları halde listelerde bulunmadıkları için değerlendirilemeyen veya güncel durumları bilinmediği için rapor düzenlenmemiş vatandaşlar, talepleri halinde 7-11 Mayıs tarihleri arasında Aile Hekimlerine başvurarak yatağa bağımlı raporu talep edebileceklerdir.

     Seçmen listeleri 12 Mayıs 2018 tarihinde kesinleştirilmiş olacağından tüm iş ve işlemlerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir.

     Seçmen listeleri kesinleştirildikten sonra sağlık özrü nedeniyle oy kullanmaya gitmekte zorlanan vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli çalışmalar planlanacaktır.


                                                                                                      Uzm. Dr. Ömer SOBACI

      İl Sağlık Müdürü

 Konuyla ilgili genelge için tıklayınız