overlay

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi

  • haber240_ kapak.JPG
  • haber240_ (1).JPG
  • haber240_ (2).JPG
  • haber240_ (3).JPG
  • haber240_ (4).JPG
  • haber240_ (5).JPG
  • haber240_ (7).JPG
  • haber240_ (8).JPG
  • haber240_ (9).JPG
  • haber240_ (10).JPG

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü olarak Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Doğan ve Dr. Öğretim Üyesi Barış Eser sorumluluğunda her türlü böbrek hastalarına hizmet vermektedir. Böbrek yetmezliği, diyaliz tedavileri ve böbrek nakilli hasta takibi yapılmaktadır. Son iki yıldır ünitemizde böbrek biyopsi işlemleri (böbrekten parça alınması) başarıyla gerçekleştirilmekte ve hastalarımızın bu rahatsızlıklar nedeniyle il dışına sevk edilmesinin önüne geçilmiştir.

Diyaliz ünitemizde deneyimli sertifikalı 12 hemodiyaliz ve iki periton diyaliz hemşiresi hizmet vermektedir. 26 hemodiyaliz makinesi ile aylık ortalama 1400 seans hemodiyaliz yapılmaktadır. Ünitemiz 100 programlı hasta kapasiteli olup hastane genelindeki tüm yoğun bakım ünitelerinde hasta yatağından hiç kaldırılmadan, yatak başında hemodiyaliz ve hemodiyafiltrasyon yapılabilinmektedir. Bu şekilde 24 saat acil diyaliz hizmeti verilebilmektedir. 2017 yılından itibaren haftada 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri) akşam seansı olarak üçüncü seans hemodiyaliz yapılmaktadır. Akşam seansı ile gün içerisinde aktif çalışan hastalara çalışma hayatları aksamadan diyaliz tedavileri yapılabilinmektedir.

Hemodiyaliz ünitemiz içinde başka bir diyaliz yöntemi olan Periton Diyalizi (karın diyalizi) yapılmaktadır. Yaklaşık 30 periton diyaliz hastamız takipli olup ayaktan ve aletli periton diyaliz tedavileri gerçekleştirilmektedir. Periton diyaliz kateterleri hastanemizde uzman nefroloji doktorları tarafından takılmaktadır.