overlay

02 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı/yinelenen davranış örüntüleri, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren gelişimsel yetersizliktir.

OTİZM EN SIK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 3-4 kat fazla görülmektedir. Belirtileri 3 yaşından önce gözlenmeye başlar.

Eğer çocuğunuz;

6. ayda

 • Gülümsemiyorsa, yüz ifadelerinize kısıtlı tepki veriyorsa,

12 ay sonunda

 • Sesin geldiği yöne doğru bakmıyorsa
 • İsminin söylendiğinde tepki vermiyorsa,
 • 12 ayı geçtiği halde işaret parmağını kullanarak isteğini belirtmiyor,
 •  12 ayı geçtiği halde bay bay, alkış yapma gibi becerileri taklit etmiyor,
 •  12 ayı geçtiği halde ce – ee gibi sosyal oyunlara tepki vermiyor,
 •  16 ayı geçtiği halde tek sözcük kullanmıyor,

24-36 ay sonunda

 • Hayali oyun, mış-gibi oyun oynamakta zorluk çekiyorsa,
 • Oyuncaklarla amacına uygun oynamayı bilmiyorsa, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa ve katılmıyorsa,
 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa ya da garip biçimde konuşuyorsa, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, günlük yaşamındaki düzen ve rutin değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,

24 ay sonunda

 • Basit talimatları dinliyor ve uygulamıyorsa,
 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyor,
 • Yanından uzaklaşınca fark etmiyor,
 • Sizi aramıyorsa,
 • Diğer çocuklarla oynamıyor,
 • Çocuklar gruplaştığında aralarına katılmıyorsa,
 • Taklit etmiyorsa ya da çok sınırlı taklit becerisi var ise,
 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
 • Hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,

Bu durumda zaman kaybetmeden endişelerinizi aile hekiminizle ile paylaşmanız gereklidir!

OTİZMDE TEDAVİ NEDEN ÖNEMLİ?

Otizmde erken tanı konması ve erken tedaviye başlanması, bireyin olumlu yönde gelişmesini, topluma uyum sağlamasını, eğitim planlarının daha erken yapılmasını,  aile desteğinin ve eğitiminin sağlanmasını kolaylaştırmaktadır.

**Her şeyden önce otizmli bir çocuğun da bir birey olduğunu ve kendine özgü bir kişilik yapısına sahip olduğunu unutmamalıyız.**

WhatsApp Image 2018-04-02 at 10.07.23.jpeg