overlay

Güvenli ve sağlıklı çevre oluşturararak. yaşlılık döneminde ev kazaları ve düşmeleri önlemek elinizde!

  • haber231_ kapak.JPG
  • haber231_ (1).JPG
  • haber231_ (3).JPG
  • haber231_ (4).JPG

Unutmayalım; Ömrü Olan Her İnsan Bebek, Çocuk, Genç, Ve YAŞLILIĞI YAŞAYACAKTIR.

Güvenli ve sağlıklı çevre oluşturarak,

yaşlılık döneminde ev kazaları ve düşmeleri önlemek elinizde!

    Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız yaşlılarımıza, sevgi ve saygıyı dile getirmek için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 18–24 Mart tarihleri arası "Yaşlılara Saygı Haftası" olarak gündeme alınmaktadır.

     "Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarınca sağlık personeli ve topluma yönelik farkındalık etkinlikleri sürdürülüyor.

    İl Merkezi Mimar Sinan Kur’an Kursu kursiyerlerine  “Güvenli ve sağlıklı çevre oluşturarak yaşlılık döneminde ev kazaları ve düşmeleri önlemek elinizde! Temalı yaşlı sağlığına yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılara;

    “Yaşlılık nedir?  Yaşlılık dönemi düşme ve ev kazalarının nedenleri. Kazaları önlemek için alınması gereken önlemler.  Yaşlılık dönemi hastalıkları ve bu hastalıklarla baş edebilme yolları. Yaşlılıkta beslenme. Yaşlılık döneminde ağız bakımı. Yaşlılık dönemine uygun egzersizler. Yaşlılık döneminde düzenli ve yeterli uykunun önemi.  Boş zamanın pozitif yönde değerlendirmenin beden ve ruh sağlığına olumlu etkileri.”   konularında verildi.

    Eğitim sonunda katılımcıların soruları yanıtlanarak yaşlı sağlığını destekleyici bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Nüfus Dağılımında Yaşlı Nüfus Oranı

     Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır.

     Nüfus projeksiyonlarına göre, önümüzdeki yıllarda dünya nüfus yapısında hızlı değişimler olacağı, nüfus ve yaş yapısındaki en önemli değişimin çocuk-yaşlı dengesinde gerçekleşeceği ve 2050 yılında tarihte ilk kez yaşlı sayısının, çocuk sayısına ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Neden Güvenli çevre?

     Güvenli ve sağlıklı çevre önlemleri, yaşlılık döneminde düşmelerin önlenmesinde en önemli faktördür. Düşme yaşlılar arasında görülen en sık yaralanma nedenidir. Yaşlı bireyler arasında başta kalça olmak üzere çeşitli kemik kırıklarıyla sonuçlanan düşmeler, hareketsizliği artıran ve yatağa bağımlılığa neden olan bir faktördür. Düşmelerin, yaşlılarda bağımsızlık ve güven kaybına neden olabileceği de bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda, düşme nedenli kırıkların neredeyse tamamının ev içerisinde gerçekleştiği ve düşmelerin en fazla merdiven, sandalye, paspas ve yer döşemesinin uygunsuz olması nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Yaşlılarımızın yaşadığı ortamları güvenli hale getirmek için alınacak küçük önlemler arasında;

     Kaymayan paspas veya yer döşemesi seçimi, tutamaklı merdiven, görme derinliğinde algılama bozukluğuna yol açmayacak desenli halı-kilim kullanımı, yeterince aydınlatılmış yaşam alanları, acil durumlar için; rakamları kolayca seçilebilen telefonlar ve kolayca görülebilecek büyüklükte yazılı acil telefon numaraları sayılabilir.