overlay

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Palyatif Bakım Merkezi Hizmetleri

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hastalarda ağrının ve eşlik eden sorunların kapsamlı tanımlanarak önlenmesi, azaltılması, fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesinin arttırılmasının amaçlandığı bir tedavi ve bakım sürecidir. Aynı zamanda hasta ailesinin de hastalık ve yas sürecinde duygusal ve manevi olarak desteklenmesine katkı sağlar.

Palyatif bakım servisi ‘’Hastaların yaşamına yıllar değil, yıllarına yaşam katmak’’ amacıyla yaşam kalitesi kanser, nörolojik hastalıklar, ileri dönem organ yetmezlikleri gibi nedenlerle ciddi ölçüde bozulmuş, hareket kabiliyeti belirgin derecede azalmış hastalarımızın tedavi edilip bakımlarının profesyonel sağlık ekibimizce yapıldığı merkezdir.

Servisimizin temel amacı hastalarımızın başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel ve ruhsal sıkıntı ve semptomlarının rahatlatılması ve şikayetlerinin giderilmesidir. Küratif ya da yaşamı uzatıcı tedavi şansı olmayan, hayatın son dönemindeki hastalara bakımevlerinde uygulanan tedavi modeli servisimizde alanında uzman sağlık ekibimizce verilmektedir.

Palyatif bakım servisimiz hastanemiz E bloğunda ve 6. Katta yer almaktadır. Merkezimizde 11 adet çift kişilik ve 8 adet tek kişilik hasta odasında toplam 30 hasta takip edilebilmektedir. Servisimizde ayrıca muayene odası gibi tıbbi alanlar yanı sıra meşguliyet ve etkinlik odası, çok amaçlı salon ile hasta yıkamak için ayrı banyo yer almaktadır. Muayene odalarımız hekimin hastasına müdahalede bulunabileceği, aile görüşmeleri ile psikolojik ve sosyal hizmetleri de verebileceği tıbbi araç-gereç ve donanıma sahip odalardır. Meşguliyet odamız hastalarımıza yönelik dil terapisi, hastaların fiziksel ve ruhsal rahatlamalarını sağlayacak tedavi ve hizmetler gibi psikososyal hizmetlerin sunulduğu mekandır. Çok amaçlı salonumuzda hastalarımız ve hasta yakınlarımız dinlenebilmektedir.

Çalışma ekibimizde 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı hekim, 1 sorumlu hemşire, 17 servis hemşiresi, 1 fizyoterapist, biri bayan olmak üzere 3 manevi destek görevlisi, 1 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 yara bakım hemşiresi, 1 tıbbi sekreter ve 2 temizlik personelimiz hizmet vermektedir.  • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg