overlay

Acil Obstetrik Bakım Çalıştayı Gerçekleştirildi

  • haber213_kapak.JPG
  • haber213_ (1).JPG
  • haber213_ (2).JPG
  • haber213_ (3).JPG
  • haber213_ (4).JPG
  • haber213_ (5).JPG

        Anne ve bebek ölümleri toplumların sağlık düzeyini ve sosyal refahını karşılaştırmada ilk bakılacak olan temel sağlık göstergeleri olarak kabul edilir.

      Anne ölümü; bir kadının gebelik sırasında, doğumda ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içerisinde, gebeliğin süresine ve yerine bakılmaksızın, gebelik durumuna veya sürecine bağlı (doğrudan) ya da bunların şiddetlendirdiği (dolaylı) ancak tesadüfi olmayan nedenlerden kaynaklanan kadın ölümüdür.

      Anne sağlığı, toplumda kadının statüsü, sosyoekonomik hayata katılımı, sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetlerine ulaşım ve sunulan hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi gibi pek çok faktörden etkilenir.

      Ülkemizde anne mortalite ve morbiditesini azaltmada uygulanan en etkili programların başında Acil Obstetrik Bakım Programı gelmektedir. Acil obstetrik bakım (AOB) gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Programın hedefi yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir.

     Tüm gebeliklerin erken dönemde tespit edilmesi, risk değerlendirmesinin yapılması, tüm doğumların hastanede gerçekleştirilmesi, aile hekimleri ve hastaneler tarafından verilen doğum öncesi ve doğum sonrası bilgilendirme, bakım hizmetleri ve izlemlerin yeterli ve nitelikli olması bu programın başarısı açısından önemlidir.

    Bu kapsamda Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Acil Obstetrik Bakım (AOB) konulu çalıştay gerçekleşti. İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer SOBACI başkanlığında gerçekleştirilen çalıştay da ilimizde Anne ve Bebek Ölümlerinin önlenmesine yönelik sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Çalıştay da ele alınan konular ve sonuçları değerlendirilerek bu konuda İl Eylem Planı hazırlanması hedeflenmektedir