overlay

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

  • haber212_kapak.jpg
  • haber212_1.jpg

Müdürlüğümüz personellerine  2018 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında 19.02.2018 tarihinde  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar konulu eğitim, Müdürlüğümüz personellerinden Şef Bekir AKMAN tarafından verilmiştir. Ayrıca Sağlık Memuru Hakan ÇEKİŞ tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında personellerimiz bilgilendirilmiştir. Eğitim Sağlık Müdürlüğüne bağlı  İl ve İlçe  Birimlerinde çalışışan personellerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.