overlay

ÇORUM’ da İlk Defa ESD (ENDOSKOPİK SUBMUKOZAL DİSEKSİYON) İşlemi Başarıyla Yapıldı
                    Türkiye’ de birkaç hastanede yapılan ESD (Endoskopik Submukozal Diseksiyon) işlemi ilk defa T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Ünitesinde başarıyla yapıldı. Yine Türkiye’ de sayılı hastaya yapılan Ozefagoplevral fistüllü bir hastanın fistülünü kapamak için klemp işlemi T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Ünitesinde başarıyla yapıldı.

              Pankreas Divisum tanısı ile tekrarlayan pankreatit atağı olan hastada Minör Papilla Sfinkterotomisi işlemiuygulanması sonucunda; hasta bir daha pankreatit atağı geçirmemiştir. Bu işlemde ilimizde ilk defa uygulanmıştır. Gastroenteroloji Ünitemize başvuran hastalarımızda yemek borusu darlığı, kalın bağırsak darlığı olan hastalarımıza metal stent takılarak hastanemizde ameliyatsız tedavi olmaktadırlar.

              Gastroenteroloji Endoskopi  Ünitemizde 4 adet video endoskopi sistemi ve bu sistemlere ait 8 adet gastroskop, 9 adet kolonoskop, 2adet duodenoskop bulunmaktadır. Ayrıca Ünitemizde 1 adet Kolanjioskopi (koledokoskopi) sistemi ve 1 adet Endoskopik Ultrasonografi (EUS) sistemi bulunmaktadır. Ek olarak 1 adet Argon plasma koagülasyon cihazı, 1 adet Ultrasonografi cihazı, 2 adet endoskopik elektrokoter cihazı bulunmaktadır.

               Gastroenteroloji Ünitemizde aylık ortalama 400 hastaya Endoskopi, 200 hastaya Kolonoskopi, 50 hastaya ERCP, 20 hastaya EUS yapılmaktadır. Gastroenteroloji polikliniğimizde ayda yaklaşık 2000 hasta muayene olmaktadır. Gastroenteroloji Polikliniğimizde tanı, tedavi ve takibi yapılan başlıca hastalıklar;

Ülseratif Kolit

Hemakromatozis

Pankreas Kistik Hastalığı

Mide Tümörleri 

Crohn Hastalığı

PBS (Primer Biliyer Siroz)

Pankreas Tümörleri

Mide  Polipleri

Mikroskopik Kolit

PSC (Primer Sklerozan Kolanjit)

Gastroözefagual Reflü Hastalığı

Mide Varisleri

Çölyak Hastalığı

NASH (Nonalkolik Steatohepatit)

Özefagüs Tümörleri

Wilson Hastalığı

Siroz

Karaciğer Tümörleri

Özefagüs Varisleri

Gastrointestinal Kanamalar (Alt-Üst)

Hepatit B

Safra Yolu Hastalıkları

Barrett Özefagüs

Kolon Polipleri

Hepatit C, Hepatit D

Safra Kesesi Hastalıkları

Gastrit

Kolon Tümörleri

Otoimmun Hepatit

Pankreatit (Akut, Kronik)

Peptik Ülser

Hemoroidler

               


              Gastroenteroloji Endoskopi  Ünitemiz T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Blok 1. Katta yer almaktadır. Endoskopi Ünitemizde her türlü endoskopik girişimsel işlem yapılmaktadır.