overlay

HAVAMIZI KORUYALIM KOAH’SIZ YAŞAYALIM

        haber164_kapak.png           
 
                HAVAMIZI KORUYALIM KOAH’SIZ YAŞAYALIM

     Kronik (müzmin)Obstrüktif(tıkayıcı)AkciğerHastalığınınkısaltılmışismiolan KOAH, zararlı toz,gazve parçacıkların solunmasısonucuhavayollarındave akciğerlerdegelişenmikrobikolmayaniltihabın neden olduğu, hava yollarının daralmasıvetıkanması ile sonuçlanan genellikle ilerleyici özellikte bir hastalıktır.

     KOAH, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmemektedir. Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir.

     KOAH’ın temelnedeniolankirlihavasolumasorunu,son200yıldasanayidevrimi sonrasındaortayaçıkanbir gerçekliktir. KOAH’lıhastalarınvebuhastalıktan ölen kişilerindünyadakidağılımına bakıldığında, % 90’danfazlasının düşük-orta gelirli yoksul ülkelerde yaşayan insanlar olduğu görülmektedir.

      Anne karnından itibaren gerek ortamlarda (ev,işyerleri),gereksedış ortamlarda soluduğumuz zararlı duman,gazveküçük parçacıklar nedeniyleKOAH oluşabilmektedir.

     Tütün dumanı, termik santraller, fabrikalar vetraffiktekiarabalarınegzozlarındançevreye yaydıklarıkirlihava, ısınma veyemekpişirme amaçlı evlerdekisoba veya ocaklardayakılan odun, tezek, ağaçköklerivekömürün dumanı vetozludumanlı işyerlerinde soluduğumuz kirlihavahastalığanedenolanen önemli sebeplerdir.

     KOAH ilerleyici bir hastalıkolmasına karşıönlenebilirvetedaviedilebilir birhastalıktır. Hastalık genellikle40yaşındansonraortaya çıkmakta vekendiniuzun süreli nefesdarlığı,öksürük, balgam ile göstermektedir. Bubelirtilerhastalık ilerledikçeartmaktadır. Hastalık spirometri diye adlandırılan basitbir“nefes ölçümtesti”ilekolayca teşhis edilebilmektedir.

     KOAH’lı birhastanın yapması gerekenilksigarayıbırakmakamacıylahekime başvurmasıdır. Bunun dışında, diğer zararlı toz vedumandanuzakdurulması, ortam havasının temiztutulması,gripve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluylaalınanilaçtedavisininyanı sıra ffizikselaktiviteninönerilmesive uygulanmasınınsağlanması; hem hastalıkgelişimi, hem hastalığınilerlemesive kötüsonuçlarınınönlenmesindeönemliadımlardır.

     Gelecek nesillerimiziçin, herkesin temiz hava ortamını korumasıve temiz hava ortamını sağlaması(ev, işyeri ve okul gibi kapalı ortamların havalandırılması, oda deodorantlarınınkullanılmamasıvb. ) gerekmektedir.Solunanortamhavasını temiz tutarakKOAH’tankorunabiliriz.