overlay

Misafir Anne Projesi


     

  • haber149_kapak.JPG
  • haber149_1.JPG

Anne ve bebek ölümlerini azaltmak için yürütülen ana ve çocuk sağlığı hizmetleri, rutin sağlık hizmetlerinin yanında özel programlarla desteklenmekte ve ulusal sağlık politikalarının en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Tüm çabalara rağmen, sonradan değerlendirildiğinde alınabilecek basit tedbirler ile önlenebilir olan birçok risk günümüzde halen büyük sorunlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kimi yıllar çok daha ağır olmakla birlikte, bazı bölgelerimizde kış aylarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım imkânsız hale gelmektedir. Elverişsiz hava şartları nedeniyle en değerli varlıklarımız olan annelerin sağlıklarını tehdit edebilecek olan bu koşulların, alınacak çok basit tedbirler ile ortadan kaldırılabilmesi mümkündür. Alınan tüm tedbirlere rağmen kimi zaman doğum eylemi yaklaşmış ya da başlamış olan annelerimizin, ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşması mümkün olmamaktadır. Bilindiği gibi gebelerin doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve mutlaka sağlık personelinin yardımını almaları büyük önem arz etmektedir. Doğum eyleminin gerçekleştirilebileceği hastaneden uzak yerleşim yerlerinde oturan gebelerin, ilgili hastaneye erişmeleri veya bu gebelere sağlık personeli tarafından ulaşılarak destek verilmesi, özellikle kötü hava şartları ve ulaşım problemleri nedeniylezaman zaman sağlanamamaktadır. Bu nedenlerle Sağlık Bakanlığı tarafından 2008 yılında ‘Misafir Anne Projesi’ hayata geçirilerek, herhangi bir gebenin ulaşım problemi, maddi imkânlarının yetersizliği, sosyal endikasyonu vb. gibi nedenlerden dolayı hiç bir şekilde doğumlarının hastane dışı şartlarda yaptırılmamasını amaçlamıştır. Proje kapsamında hastane şartlarında doğum yapamama riski taşıyan, sosyal endikasyonu olan ve benzer gebeler, riskli gebe olarak değerlendirilmekte, muhtemel doğum tarihleri yaklaştığında elverişli yerleşim merkezlerine nakledilmeleri ve buralarda konaklanmaları, hastane şartlarında doğumlarının gerçekleştirilmesi, doğum sonrasında anne ve bebeğin sağlık durumu uygun hale getirildikten sonra tekrar evlerine götürülmesi sağlanmaktadır. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da proje başarılı bir şekilde yürütülmekte olup il genelinde, il özel idaresi, meteoroloji, karayolları gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçilerek kötü hava ve yol şartlarından dolayı yıl boyunca veya yılın belirli aylarında yollarının kapanması ya da ulaşımı kısıtlı olması ihtimali olan yerleşim merkezleri tespit edilmekte, tüm yerleşim yerlerini ve karayollarını gösterir bir risk haritası oluşturulmakta ve bu risk haritasına göre, bu bölgelerdeki bebek, çocuk, gebe, lohusa gibi riskli gruplar tespit edilerek takipleri yapılmaktadır. Bu bölgelerdeki tüm gebeler muhtemel doğum tarihlerine göre sıralanmakta ve gebeliklerinin son izleminde (son ayında) doğumun nerede yapılacağının planı gebe ve yakınları ile birlikte yapılarak kesinleştirilmektedir. Gebeye, ailesine, yakınlarına ve gerekirse muhtara hava ve ulaşım şartlarıyla ilgili riskler anlatılmakta, gebeler gebelik ile ilgili tüm müdahalelerin yapılabileceği bir sağlık kuruluşuna en kısa zamanda ve risk almadan ulaşabileceği yerleşim merkezlerine davet edilmektedirler. Daveti kabul eden gebeler muhtemel doğum tarihleri yaklaşırken konaklama merkezlerine nakledilerek burada misafir edilmekte ve doğum zamanı geldiğinde doğumları hastane ortamında gerçekleştirilmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük aileler için ilgili kurumlarla görüşülerek, maddi destek almaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 gebe misafir edilmiş olup, doğum sonrası anne ve bebeklerinin gerekli kontrolleri yapılarak şifa ile taburcu olması sağlanmıştır. Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Metin ÖZTÜRK, proje kapsamında misafir edilen ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde halen yatmakta olan gebeyi ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi almıştır. İl Sağlık Müdürümüz ayrıca hastane bünyesinde açılan anne otelini de ziyaret ederek annelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dr. Metin ÖZTÜRK konu ile ilgili olarak "Misafir anne uygulaması bütün gebelerimizin hastanede doğum yapmasını temin etmek anlamında bakanlığımızın yürüttüğü çok önemli bir proje, misafir anne projesiyle anne ve bebek ölümlerini azaltmak adına çok önemli başarılar elde ettik. Ayrıca yeni hastane binamızda anne otelini de faaliyete geçirerek, doğum sonrası bebeği hastanede yatmaya devam eden annelerimizin daha sağlıklı ve konforlu olmalarını sağladık. Henüz çok kısa bir süre olmasına rağmen 152 annemizi anne otelinde misafir ettik. Her iki projede de Müdürlüğümüz ile uyum içerisinde çalışan Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum.’’ dedi