overlay

Dünya İlkyardım Günü Etkinliği

  • haber140_kapak.JPG
  • haber140_1.JPG
  • haber140_2.JPG
  • haber140_3.JPG
  • haber140_4.JPG
  • haber140_5.JPG
  • haber140_6.JPG
  • haber140_7.JPG

      Dünya İlkyardım Günü her yıl Eylül ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır. Acil ve Afetlerde Sağlık Himetleri Şubesi  tarafından Toplumumuzun ilkyardım bilincinin geliştirilmesi  ve konuya gereken duyarlılığın sağlanabilmesi amacıyla Hürriyet meydanında İlkyardım eğitmenlerinin ve UMKE personelinin katılımlarıyla ilkyardım eğitimi organize edilmiştir.Etkinlik Kapsamında İlkyardım Eğitmenleri ve UMKE personeli maketler üzerinde ilkyardım uygulamalarını göstermiş, vatandaşlara uygulamalı olarak anlatmış ve teorik bilgiler vermişlerdir. İlk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde, zamanında ve doğru şekilde uygulayabilen kişilerin sayılarının arttırılması, ilk yardım gerektiren durumlarda ölüm ve sakatlanmaları azaltacaktır.Kazalar ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilkyardım uygulamaları hakkında toplumun bilgilendirilmesi, toplumda ilk yardım eğitimlerine yönelik duyarlılık oluşturulması ilkyardım eğitimlerinin amaçları arasındadır.