overlay

'Kamuda Etik Kültürü' Konulu Eğitim

 

  • haber107_kapak.JPG
  • haber107_1.JPG
  • haber107_2.JPG
   
     25-31 Mayıs Etik Haftası etkinlikleri, İl Faaliyet ve Eğitim Planı kapsamında kamuda etik kültürünü yerleştirmek ve etik davranış ilkeleri hakkında farkındalık oluşturmak amacı ile İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda “Kamuda Etik Kültürü” konulu eğitim düzenlendi. Etik konulu kaynaştırma oyunu ile başlayan eğitim, İzleme ve Değerlendirme Şubesinde görevli Ebe Gülcan AK tarafından verildi.

     Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak amacıyla verilen eğitimde; etikle ilgili hukuki çerçeve, kamu yönetiminde etik, etik davranış ilkeleri, sağlık etiği, etik kurul ve komisyonun görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.