overlay

Hasta Hakları Eğitimi

  • haber92_kapak.JPG
  • haber92_1.JPG
  • haber92_2.JPG

           04.05.2017 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda Hasta Hakları Eğitimi düzenlenmiş olup eğitime İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr.Metin ÖZTÜRK, Sağlık Müdür Yardımcımız Dr.Funda KARAN, Şube Müdürleri, sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli daha önce Hasta Hakları konusunda eğitim almamış Hasta Hakları Birim Sorumluları katılmıştır.

         İl Sağlık Müdürümüz Dr.Metin ÖZTÜRK, bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta memnuniyetinin arttırılması, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesi, hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanılabilmesi adına hasta sorumlulukları da belirlenerek hasta/çalışan memnuniyeti ve güvenliğini gözeten bir yaklaşım içinde olunması gerektiğini vurguladı.

        Hasta hakları genel olarak; hizmetten genel olarak faydalanma, bilgilendirme ve bilgi isteme, sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme, mahremiyet, rıza,güvenli ortamda sağlık hizmeti alma, dini vecibelerini yerine getirebilme, saygınlık görme ve rahatlık, ziyaretçi ve refakatçi bulundurmadır.

          Hastaların sorumlulukları ise; başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme, hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme, İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama, haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurmadır.