overlay

Sağlık Hizmetleri Strateji Belgesi Ve Eylem Planı Hazırlama Ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı

  • haber84_kapak.JPG
  • haber84_1.JPG
  • haber84_2.JPG

     Sağlık Hizmetleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlama ve Koordinasyon Kurulu  18.04.2017 Salı günü saat 13.00 de Hitit Üniversitesi Rektörlük binasında Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Nurcan BAYKAM başkanlığında;  Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mete DOLAPCI, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Funda KARAN,  Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Sevil  DİRLİK ZAMAN, Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. İhsan DEMİRBAŞve kurulda görevli üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Eylem planının temel ilke ve amaçlarını, hedeflerini, performans ölçülerini, izlenecek olan yöntemlerin uygulanması ve planlama sürecinin işleyişini yönlendirmek amacıyla   kurumların yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Bir sonraki  toplantının 10.05.2017 Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.