overlay

SAĞLIK HİZMETLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI HAZIRLAMA VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

haber65_1.JPG

     Sağlık Hizmetleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlama ve Koordinasyon Kurulu  28.03.2017 Çarşamba günü saat 13.00 de Hitit Üniversitesi Rektörlük binasında Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Nurcan BAYKAM başkanlığında;  Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mete DOLAPCI, İl Sağlık Müdürü Dr.Metin ÖZTÜRK, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Ömer SOBACI, Halk Sağlığı Müdürü Dr.Ahmet BARIŞ ve kurulda görevli üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Eylem planının temel ilke ve amaçlarını, hedeflerini, performans ölçülerini,izlenecek olan yöntemlerin uygulanması ve planlama sürecinin işleyişini yönlendirmek amacıyla  birinci toplantıda alınan kararlar çerçevesinde kurumların yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Üçüncü toplantının 18.04.2017 Salı günü yapılması kararlaştırıldı.