overlay

Resmi Yazışma Kuralları Konulu Eğitim

  • haber64_1.JPG
  • haber64_2.JPG
  • haber64_3.JPG

     2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmî yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla 28.03.2017 Salı günü 09:30-10:30 saatleri arasında Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli toplam 89 personele İzleme Ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde görevli Şef Bekir AKMAN tarafından Resmi Yazışma Kuralları konulu eğitim verildi.