overlay

Antibiyotiğin Doğru Kullanımı

 haber20_1.JPG

      İl Sağlık Müdürü Dr. Metin ÖZTÜRK ; Sağlık Bakanlığının “Antibiyotiğin Doğru Kullanımı” eylem planı çerçevesinde Aile Hekimlerine yönelik hazırlanan“Grup A Streptekok; Akut Tonsillofarenjit Tanı ve Tedavisi” konulu eğitime katılarak burada bir açılış konuşması yaptı.

     Dr.Metin ÖZTÜRK konuşmasında ;enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde akılcı antibiyotik kullanımının halk sağlığı açısından önemi ve bu konuda Bakanlığımızın yaptığı çalışmalardan kısaca bahsetti. Ülkemizdeki antibiyotik kullanım oranlarının diğer OECD ülkelerinin üstünde olduğuna dikkat çekerken; özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığının unutulmaması gerektiği; bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere karşı direnç gelişimini önlemek için  antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı.17-20 Ocak 2017 tarihleri arasında  düzenlenen eğitime ilimizden 152 aile hekimi katıldı. Eğitime katılan hekimlere enfeksiyon hastalıkları uzmanı Yrd.Doç.Dr.Derya YAPAR ve hekimleri tarafından akut tonsillofaranjit ve hızlı tanı kitlerinin kullanımı anlatıldı.

      “Güncel veriler, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini göstermektedir. Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare antibiyotiklerin hekim kontrolünde akılcı kullanımıdır.”