overlay

VEREM HASTALIĞI EĞİTİMİ

  haber18_1.JPG  

      İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2017 yılı Eğitim Planı ve İl Faaliyet Planı kapsamında 23.01.2017 Pazartesi günü 10.00-11.00 saatleri arasında Müdürlüğümüz Toplantı Salonu'nda İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürü Dr.Hüseyin MORAY tarafından "Verem Hastalığı Eğitimi" verilmiştir.

      Dr. Hüseyin MORAY  sunumunda ; Verem Hastalığının “ mycobacterium tuberculosis” isimli basil tarafından oluşturulduğunu, tüm organları tutabilen, bulaşıcı ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu belirtti.

      Bulaşmanın tüberküloz hastasının çıkardığı 1-5 mikron büyüklüğünde  olan ve 1-3 canlı basil içeren taneciklerin (damlacık çekirdeği) solunmasıyla olduğunu  , enfekte olan  kişilerin

  %5’inin ilk 1-2 yıl içinde aktif verem hastası olduğunu,

  %5’inde ise 2. yıldan sonra herhangi bir zamanda, vücut direncinin düştüğü durumlarda, vücutta beklemekte olan verem mikrobu çoğalarak verem hastalığına yol açtığını,

   %90’ında ise verem hastalığının gelişmediğini, verem mikrobunun vücutta sessiz olarak kaldığını belirtti.

      Dr.Hüseyin MORAY tedavi olmayan birtüberkülozhastasınınher yılyaklaşık 10-15 kişiyi enfekte  ettiğini; tüberkülozun ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini, Dünya Sağlık Örgütü  tahminlerine göre dünya genelinde 2015 yılında 10,4 milyon yeni hastanın ortaya çıktığını ve 1,8 milyon insanın veremden hayatını kaybettiğini ifadelerine ekledi.

     2-3 haftadan uzun süren öksürük şikayeti olan ve akciğer bulguları antibiyotik tedavisi ile düzelmeyen hastalarda tüberküloz araştırılmasının yapılmasının gerekli olduğuna dikkat çeken Dr .MORAY tanı konduktan sonra 24 saat içinde Halk Sağlığı Müdürlüğüne/Toplum Sağlığı Merkezine bildirim yapılmasının gerekli olduğunu ,düzenli bir tedavi ile % 95-99 oranında iyileşme sağlandığını ,tedavi başlandıktan 15-20 gün sonra bulaştırıcılığın  ortadan kalktığını belirtti.

     Son olarak Dr.Hüseyin MORAY, Dünya Sağlık Örgütünün, tedavi başarısını arttırmak için, tüberkülozlu hastaların her doz ilacının her gün bir sağlık çalışanı veya eğitilmiş bir gönüllü tarafından içirtilmesini esas aldığını ve Ülkemizde de “Doğrudan Gözetimli Tedavi’nin (DGT) uygulandığından bahsederek Verem Hastalığı eğitimini tamamladı.