overlay

Özel Tertibatlı Araç Komisyonu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ve Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre;

4. Madde (4) fıkrada “2918 sayılı Kanunun 45 inci maddesi kapsamında il sağlık müdürlüğüne sevk edilen sürücüler il sağlık müdürlüğü tarafından; sürücünün bedensel değişikliğinin ortopedik olması halinde; ortopedi ve travmatoloji uzmanı, diğer durumların tespiti halinde ise ilgili branşta uzmanın bulunduğu hastaneye sevk edilir. İlgili uzman tabip/tabipler tarafından yapılan muayene sonucunda sağlık raporu düzenlenir. Bu sağlık raporu, gerek görülmesi halinde ilgili diğer uzman tabip/tabiplerle birlikte muayene ve değerlendirme yapılarak düzenlenir.” ve (8) fıkrada “Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda düzenlenen sağlık raporuna; tanı, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilir. İl sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. Bu komisyon il sağlık müdürlüğünce uygun görülen ilçelerde de oluşturulabilir. İl sağlık müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Komisyona elektrik mühendisi dâhil edilebilir. Komisyon tarafından, aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığı kontrol edilebilir” denilmektedir.

Yukarda bahsi geçen Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğümüz bünyesinde her 15 günde bir başvuruda bulunan vatandaşların raporlarındaki hastalıklarına göre uygun uzmanlık alanlarında doktorlardan ve makine ve elektrik ve elektronik mühendislerinden oluşan “Özel Tertibatlı Araç Komisyonu” İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Funda KARAN başkanlığında toplanmakta ve komisyona sevki yapılmış vatandaşların kullanacakları araçların özel donanımlarına ilişkin kararlar alınmaktadır.