overlay

01.11.2018 tarihinde kura ile belirlenen (temizlik görevlisi,kaynakçı,ısıtma ve sıhhi tesisatçı,inşaat boyacısı) işçilerin yerleştirme duyurusu


T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.11.2018 tarihinde kura ile belirlediği (temizlik görevlisi - kaynakçı - ısıtma ve sıhhi tesisatçı - inşaat boyacısı )işçilerin yerleştirme kurası
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01/11/2018 tarih ve E.2593 sayılı yazısı ile 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere Müdürlüğümüze tahsis edilen muhtelif ünvan ve branşlardaki toplam 43 adet sürekli işçiden atamaya esas evraklarını teslim eden 37 işçinin Müdürlüğümüze bağlı sağlık kurumlarına 07 Şubat 2019 Perşembe günü saat 15:00 da Müdürlüğümüz toplantı salonunda Komisyon tarafından kura ile yerleştirmeleri yapılacaktır.
  • Kuraya asil listede yer alanların tamamı dahil edilecek olup, yerleştirme sonunda istekliler atamaları yapılmadan önce bir defaya mahsus olmak üzere (08/02/2019 günü) dilekçe ile karşılıklı olarak yer değişikliği yapabileceklerdir. Atama yapıldıktan sonra yer değişikliği yapılmayacaktır.
  • İlgililerin Kuraya katılmaları, atanmaları için bir hak teşkil etmeyecek olup, Sağlık Bakanlığınca Güvenlik Soruşturmaları sonuçlandırılıp ÇKYS / İKYS sistemine düşenlerin il içerisinde atamaları yapılacak ve göreve başlatılacaklardır. Güvenlik Soruşturmaları devam eden ve ataması yapılmayanların Sağlık Bakanlığınca ÇKYS / İKYS sistemi üzerinden atamaları yapıldığı zaman kurada belirlenen birimlerinde göreve başlatılacaklardır.
  • Sağlık Bakanlığı ÇKYS / İKYS sistemine ataması düşmeyenlerin  telefonlarını açık tutmaları önem arz etmekte olup iletişime geçilecektir. Konu ile ilgili Müdürlüğümüz 219 55 00 /dahili 7467-7468 nolu telefonundan bilgi alınabilir.
  • Atama yapılacak birimler ve atamaya katılacak olanlara ait liste ekte yayınlanmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.
 

          Yerleştirmeye katılacak işçilerin isim listesi için tıklayınız

          Komisyon tarafından kura ile atama yapılacak münhal yerler listesi için tıklayınız