overlay

2019 Yılı 1. 6 Aylık ASM-AHB İzleme ve Değerlendirme Planı


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız tarafından 2019 yılı 1. 6 ayda Aile Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu değerlendirmek ve diğer konularda izleme, değerlendirme yapılması amacıyla hazırlanan plan için  tıklayınız