overlay

Sürekli işçi alımı sözlü sınav duyurusu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI

         İş-Kur aracılığı ile daha önce başvurusu alınmış olan işçi adayları ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından İl Sağlık Müdürlüğümüze gönderilen asil ve yedek listeler aşağıda belirtilmiştir.

         İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin www.yhgm.saglik.gov.trve Çorum İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesinden yayımlanması

17 Ocak 2019

Kura sonucu asil olarak belirlenen adaylar tarafından başvuru belgelerinin il sağlık müdürlüklerine elden teslim edilmesi

18-19 Ocak 2019

Belgelerin incelenmesi

20-21 Ocak 2019

Asil listeden başvurusu uygun bulunan adayların ilan edilmesi

ve boş kalan kadrolar için yedek listeden alınacak kadro sayısının ilan edilmesi

21 Ocak 2019

Eksik kalan kadrolar için yedek listeden (sıralamaya göre) evrak teslim edilmesi

22 Ocak 2019

Sözlü sınava girmeye hak kazananların ve sözlü sınav takviminin ilan edilmesi

23 Ocak 2019

 

* T.C. Sağlık Bakanlığı ve Müdürlüğümüz sitesinden yayınlanan listelerde isimleri bulunanlar yukarıda belirtilen tarihlerde Müdürlüğümüze bizzat kendisi gelerek evrak teslimi yapacaklardır. Evrakların teslimi 18 Ocak Cuma ve 19 Ocak Cumartesi günleri Müdürlüğümüze 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilecek olup mesai bitimi ile evrak kabulü sona erecektir.

* 18-19 Ocak 2019 tarihinde YEDEK LİSTEDEKİ ADAYLAR EVRAK TESLİMİ YAPMAYACAK olup; asil listedeki adaylardan başvuru yapmayan veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen aday sayısı kadar yedek listedeki sıralamaya göre 22 Ocak 2019 tarihinde başvuru alınacaktır.

* Güvenlik Görevlisi (Silahsız) olarak başvuru yapacak adaylar istenecek belgelere ek olarak Adli Sicil Kaydı getireceklerdir.

* İsim ve soyisim değişikliği olanlar durumlarını bildirir belge getireceklerdir.

İşçi Alım Kurası Aday Listesi.pdf

Sürekli işçi kadroları meslek ve nitelikleri.pdf

Başvuruda istenecek belgeler.pdf

İşkur tarafından öncelikli duruma göre belirlenen işci alım kurası aday listesi.pdf