overlay

İletişim Becerileri Eğitimi

  • haber412_kapak.JPG
  • haber412_ (5).jpg
  • haber412_ (4).JPG
  • haber412_ (6).jpg
  • haber412_ (7).jpg
  • haber412_ (1).JPG
  • haber412_ (10).JPG
  • haber412_ (9).JPG
  • haber412_ (8).JPG
  • haber412_ (3).JPG


    İl Sağlık Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Biriminin organizasyonu ile Müdürlüğümüz 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında Müdürlüğümüz personellerine yönelik planlanan “İletişim Becerileri, Empati, Beden Dili, Görgü Kuralları, Öfke Kontrolü, Profesyonel İmaj ve Tükenmişlik Sendromu konulu hizmet içi eğitim 08-09 Ocak 2019 tarihinde saat 10.00 - 12.00 saatleri arasında T.C.Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Psikolog Elvan ŞARLI tarafından yapılmıştır.

     Eğitimde iletişimde ben dilinin kullanımının önemi, empati yapabilmenin önemi vurgulanmış, önemli olanın karşıdaki bireyin rolüne girebilmek olduğuna,  bunun karşıdakini anlamamızı kolaylaştıracağına eğer bunu başaramazsak sadece duygularına ortak olunacağına değinilmiştir.  Eğitim interaktif yöntemle katılımcıların eğitime katılımıyla etkili ve eğlenceli bir ortam oluşturularak gerçekleştirilmiştir.