overlay

İl Tüberküloz Kontrol Kurulu ve Tüberküloz Aktif Sürveyansı Komisyonu Toplantısı

  • haber400_kapak.JPG
  • haber400_ (1).JPG
  • haber400_ (2).JPG
  • haber400_ (4).JPG


     İl düzeyinde tüberküloz kontrol hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; 2006/78 sayılı genelgeye istinaden; “İl Tüberküloz Kontrol Kurulu” ve tüberküloz tanı ve tedavi hizmeti veren kurumlarımızda çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla; 2014/31 sayılı genelgeye istinaden; “Tüberküloz Aktif Sürveyans Komisyonu” İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer SOBACI başkanlığında ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Şube Müdürü, Tüberküloz İl Koordinatörü, Valilik, Çorum Belediyesi, Özel Hastaneler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Temsilcileri, Eczacı Odası Başkanı, Merkez ve İlçe Toplum Sağlığı Başkanları ve İlçe Sağlık Müdürlerinin katılımlarıyla 27.12.2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda İl Tüberküloz Kontrol Kurulu ile Tüberküloz Aktif Sürveyansı Komisyonu toplanmış, Tüberküloz İl Koordinatörü Dr.Duygu GÜRBÜZ’ün sunumu eşliğinde gündemdeki konular görüşülmüş ve kararlar alınmıştır.