overlay

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Yükümlüleri Kişisel Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi

  • haber399_kapak.jpeg
  • haber399_ (2).jpeg
  • haber399_ (3).jpeg


20.07.2005tarihve25881sayılıResmiGazetedeyayımlanarak yürürlüğegiren5402sayılıDenetimli Serbestlik Hizmetleri ile Koruma Kurulları Kanununa göre kurularak, mahkemelerce belirtilen süre ve koşullara göre hazırlanan planlar doğrultusunda şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplumla bütünleşmeleri açısından ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulama olan Denetimli Serbestlik Hizmetlerini Denetimli Serbestlik Müdürlükleri yerine getirirken İl Sağlık Müdürlüğümüzle yıl sonuna kadar eğitimlerplanlamıştır.

Ceza İnfaz Kurumlarından tahliye olan insanların Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce takip, denetim veiyileştirmeprogramlarıçerçevesinde,CezaİnfazKurumlarındantahliyeolanyükümlülerin topluma uyumu ve sorunlarının çözümüne yönelik iyileştirme çalışmaları kapsamında; 27.12.2018 tarihinde saat:10:30’da Denetimli Serbestlik Toplantı Salonunda Kişisel Hijyen ve Sanitasyon konulu Hemşire Medine KESKİN tarafından 2018 yılı son eğitimi yapılmıştır.Temizlik, Kişisel Hijyen ve Sanitasyondanbahsedilerek;

—        Vücut bakımı vetemizliği

—        Yüz bakımı vetemizliği

—        Eltemizliği

—        Ayaktemizliği

—        Kulaktemizliği

—        Saçlarıntemizliği

—        Ağız ve dişbakımı

—        Beslenme

—        Kişisel eşya temizliği

—        Tuvalettemizliği

—        Giyinme vb. konularında bilgilendirmeleryapılmıştır.

Kişisel temizlik ile pek çok hastalığın önüne geçilmektedir.

—        İshallihastalıklar

—        Soğukalgınlıkları

—        Cildin mikrobikhastalıkları

—        Cildin mantar, uyuz ve bitlenme gibi parazitlerle oluşanhastalıkları

—        Bazı alerjikhastalıklar

—        Vücudun nahoş kokusu vb.

Eğitime 47 yükümlü katılmış olup, soru-cevaplarla gerekli farkındalık oluşturulmuş ve el yıkama stickerleri dağıtılmıştır.

                           Her insan kendi temizliğinden sorumludur!