overlay

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Alınan Sağlık Tedbir Kararları Değerlendirme Toplantısı

  • IMG_3236.JPG
  • IMG_3235.JPG
  • IMG_3237.JPG
  • IMG_3238.JPG


5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında alınan  sağlık tedbirleri değerlendirme toplantısı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan DEMİRBAŞ’ın Başkanlığında 13.12.2018 tarihinde saat 16.00'da Müdürlüğümüz Hattuşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

        Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonu ile madde bağımlısı olanların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir.

Toplantıda 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında alınan  koruyucu ve destekleyici tedbirler konusunda Başkanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde görev yapan sağlık tedbiri uygulayıcılarına bilgilendirme yapılmıştır. Toplantı sonunda sağlık tedbiri takibi sürecinde yaşanan sorunlara değinilmiş olup sorunların çözümüne yönelik kararlar alınmıştır.