overlay

2018 yılı Aile Hekimleri Hizmet İçi Eğitimleri Yapıldı

 • haber382_kapak.JPG
 • haber382_ (3).JPG
 • haber382_ (6).JPG
 • haber382_ (7).JPG
 • haber382_ (21).JPG
 • haber382_ (22).JPG
 • haber382_ (5).JPG
 • haber382_ (4).JPG
 • haber382_ (20).JPG
 • haber382_ (19).JPG
 • haber382_ (18).JPG
 • haber382_ (17).JPG
 • haber382_ (16).JPG
 • haber382_ (15).JPG
 • haber382_ (14).JPG
 • haber382_ (13).JPG
 • haber382_ (12).JPG
 • haber382_ (11).JPG
 • haber382_ (10).JPG
 • haber382_ (9).JPG
 • haber382_ (8).JPG
 • haber382_ (2).JPG


                                                                  2018 yılı Aile Hekimleri Hizmet İçi Eğitimleri Kapsamında;
Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP), Soğuk Zincir-Lojistik, ASİE, Aşı Takip Sistemi(ATS), Tüberküloz, Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi ile Zoonotik ve Vektörel Hastalıkların Eğitimleri


     Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda, personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak gerekmektedir. Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının “2018 Yılı Hizmet-İçi Eğitim Planı” 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu; 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde ilgili daire başkanlıklarımız tarafından hazırlanmış olup, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda toplanan “Aile Hekimliği Eğitimleri Değerlendirme Komisyonu” tarafından uygun bulunmuştur. Bununla birlikte eğitim programının uygulamada standardını sağlamak üzere “Aile Hekimliği Hizmet İçi Eğitim Rehberi” hazırlanmıştır.

      Bu rehber doğrultusunda; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına ikişer gün olarak eğitimler planlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 14-23 Kasım 2018 tarihlerinde 155 Aile Sağlığı Elemanına Genişletilmiş Bağışıklama Programı(GBP), Soğuk Zincir-Lojistik, ASİE, Aşı Takip Sistemi(ATS), Tüberküloz, Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi ile Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar konularındaki eğitim Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Programları Birimi Şube Müdürü Dilek SOMUNCU ve Hemşire Medine KESKİN, Tbc.İl Koordinatörü Dr.Duygu GÜRBÜZ, TSM Başkanı Uzm.Dr.Emin RENÇBER tarafından verilmiş olup, Hemşire Onur BÜYÜKCİNDİL tarafından ATS programının kullanımı sistem üzerinden uygulamalı anlatılarak kullanıcıların sorunları minimuma indirilmeye çalışılmıştır. Ön-Son Test ile değerlendirme yapılarak eğitimimiz tamamlanmış tüm katılımcılara Katılım Belgeleri verilmiştir.