overlay

Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Kahvaltıda Buluştu

  • haber368_kapak.jpg
  • haber368_ (1).jpg
  • haber368_ (6).jpg
  • haber368_ (4).jpg
  • haber368_ (5).jpg
  • haber368_ (2).jpg


     İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklar ve ailelerine kahvaltı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Ömer SOBACI, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet BARIŞ ve Doç. Dr. Havva Nur PELTEK KENDİRCİ katıldı. Diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen ailelerin desteklenmesinin hedeflendiği etkinlikte kahvaltıya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
     Her yıl belirlenen 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün 2018-2019 yılları teması ‘Diyabet ve Aile' dir. Bu yılki kampanyanın aile temasının seçilmesinin amacı; diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemektir. Her yıl belirlenen 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün 2018-2019 yılları teması ‘Diyabet ve Aile' dir. Bu yılki kampanyanın aile temasının seçilmesinin amacı; diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemektir.


Diyabet ve Aile

     Dünya Diyabet Günü 2018 ve 2019 yılları teması Diyabet ve Aile’dir.
    Uluslararası Diyabet Federasyonu bu iki yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir.


     Bu yılki kampanyanın aile temasının seçilmesinin amacı; 
• Diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek,
• Diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitiminde ailenin rolünü desteklemektir.

     Diyabet Her Aileyi İlgilendirir
   Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir.
     Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler.
     Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1 ‘i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir.
Ayrıca diyabet bireyler ve aile için pahalı olabilmektedir. Birçok ülkede, insülin enjeksiyonu ve günlük izlemenin maliyeti, bir ailenin ortalama gelirinin yarısını tüketmektedir ve temel diyabet ilaçlarına düzenli ve ekonomik erişim yeterli değildir. Bireyler ve aile için artan maliyeti engellemek için uygun fiyatlı diyabet ilaçlarına ve bakımına erişimin iyileştirilmesi acilen gerekmektedir.
     Her 4 aile üyesinden 1'inden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir.