overlay

Mobil Sağlık Hizmetleri Genelgesi


    Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında; sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerlerine koruyucu sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini, sürdürülebilirliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla “mobil sağlık hizmetleri” uygulamasına geçilmiştir. 

     19 Ekim 2018 tarihinde 2018/24 sayılı Mobil Sağlık Hizmetleri Genelgesi yayımlanmıştır. İlgili genelge için   Tıklayınız