overlay

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” düzenlenecektir


       Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesine göre Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü'ne 23.07.2020 tarihine kadar geçerli "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" verilmiştir. 

     Konu ile ilgili eğitim Gümüşhane İl Müdürlüğünce 7-8-9 Kasım 2018 tarihlerinde Müdürlük Toplantı Salonunda düzenlenecek olup; eğitime katılmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olmak kaydı ile dilekçe, diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz ( eğitim için yeterli başvuru sağlanarak eğitim kesinleştiğinde), nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla 1 Kasım 2018 tarihine kadar Gümüşhane İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat Formu ve diğer hususlara ait bilgiler Müdürlük http://gumushaneism.saglik.gov.tr adresinde görülebilir. Eğitim en az 10  (on) müracaat olması halinde açıklacaktır.