overlay

Taşınır Kayıt Yetkilisi-Klinik Mühendislik Birim Sorumluları Eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımız Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Biriminin organizasyonu ile Müdürlüğümüz İl Konsolide Yetkilisi Osman KÖSE tarafından Başkanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizin tüm depolarında (ayniyat, biyomedikal, medikal vb.) görevli Taşınır Kayıt Yetkililerine; Taşınır Mal Yönetmeliği, MKYS iş ve işlemleri ile ilgili, T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyomedikal Teknikeri Aysun AKKOYUN ve T.C. Sağlık Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Hastanesi Elektrik Teknisyeni Mustafa YENİHAN tarafından Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim Sorumlularına ise; Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu, Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik, ISO 9001,TS 17020, TS 17025, TS 13703, TS 12426 teknik servis standartları, tıbbi cihaz satış reklam ve tanıtım yönetmeliği, tıbbi cihaz yönetmeliği, tıbbi cihazların mkys kayıtları ve titubb/üts tebliği konularında 3-4 Eylül 2018 tarihlerinde Saat 10.00’ da İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda eğitim yapılmıştır.

  • IMG_1484 - Kopya.JPG
  • IMG_1486 - Kopya.JPG
  • IMG_1488 - Kopya.JPG
  • IMG_1542 - Kopya.JPG