overlay

İç Kontrol_en_eski

İÇ KONTROL SİSTEMİ


MEVZUAT

İÇ KONTROL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ONAYLAR

663 sayılı KHK'dan sonra Bakanlığımıza bağlı taşra teşkilatları yeniden belirlendiğinden 31.01.2017 tarih ve 39434888-612 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile İç Kontrol Eylem Planı yürürlüğe girmiş olup bu konudaki çalışmalar başlamıştır.
02.12.2003 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.02.2017 tarih ve E.12 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz tarafından İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştır.

2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı için tıklayınız
 

Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan 2017 1. 3 Aylık Dönem İç Kontrol Eylem Planı 29.03.2017 tarih E.42 sayılı yazı ile onaylanmıştır.

2017 1. 3 Aylık Dönem İç Kontrol Eylem Planı Raporlaması için tıklayınız

GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI