overlay

Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri

             Halk sağlığı alanında biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları amacıyla “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Uygulayıcı Eğitimleri düzenlenmektedir. SARS-Cov-2 virüs salgını nedeniyle bu eğitim, Genel Müdürlüğümüz Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılmıştır. 

                    Bu kapsamda;

                 1 - Bakanlığımız tarafından 2010 yılı ve daha önceki dönemde düzenlenen Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, 30 Kasım 2020 tarihinde USES üzerinden online Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi yapılmış yeterli katılım sağlayanların sertifikaları güncellenmiştir. Ancak online eğitime çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden söz konusu eğitim yeniden açılacaktır. 

                 2- Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi ise SARS-Cov-2 virüs salgını nedeniyle Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili meslek kuruluşu, üniversite veya Müdürlük tarafından yapılamadığından, 18 saat teorik eğitim 18 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında USES üzerinden online olarak yapılmış, yeterli katılım sağlayanlara İl Sağlık Müdürlüklerince 6 saat pratik uygulama dersi verilmiştir. Bakanlığımız tarafından online eğitime ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen uygulama eğitimine katılanlar 08-12 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Sınav Sonuç Listesi için tıklayınız