overlay

Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Katsayı Uygulaması

      01.06.2017 tarihli ve 1108 sayılı Makam Oluru ile Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları bünyesindeki sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesi sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) tarafından sunulan sağlık hizmetleri için “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”; kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” yayımlanmıştır.
      Söz konusu tarifenin EK-1 Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi, Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usul ve Esaslarının 12. Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge Kapsamındaki Kişilere Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırma Usul Ve Esasları başlığının h) bendinde; “Özel sağlık hizmet sunucuları Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (EK-2/A) listesinde yer alan fiyatlar üzerinden uygulayacakları TAVAN kat sayısını (1,2,3,4,5,… ) Sağlık Bakanlığına en geç 1 (bir) ay içinde bildirmek zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.
         Bu hüküm doğrultusunda ilinizde hizmet veren özel sağlık hizmet sunucularının, Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesine (EK-2/A) "http://tig.saglik.gov.tr/TR,24445/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi-ile-saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-kapsaminda-sunulan-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi-guncellenmistir.html" internet adresi üzerinden erişim sağlayarak uygulayacakları tavan katsayılarının ekte yer alan excel dosya formatına uygun belirlenerek İl Sağlık Müdürlüğünüz aracılığı ile eksiksiz ve toplu olarak ivedilikle Bakanlığımıza iletilecektir.

       Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

       Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesin
e ulaşmak için tıklayınız.

       "Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Katsayı Uygulaması"nı gösteren Excel dosyasına ulaşmak için tıklayınız