overlay

İç Kontrol_son_eski


      İç Kontrol Nedir ?

      İç Kontrolün Amaçları

     İç Denetim Nedir ?

     Süreç

     Kamu İç Kontrol Standartları

     Kamu İç kontrol Standartları

     Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

     Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

     Kamu İç Kontrol Rehberi

     İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar

     Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu

     Sayıştay Kanunu

     5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrolün Tanımı

     Faaliyet Raporu

     Performans Programı Nedir

     Hassas Görev Nedir

     Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri


       İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat  Şeması       
teşkilat_şeması_son.jpg

Sağlığın Geliştirilmesi Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Bütçe-Taşınmaz Kiralama Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

İç Kontrol Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Bilgi İşlem Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Sağlık Turizmi Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Temizlik Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Gider Tahakkuk Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Gelir Tahakkuk Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

İstatistik Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Yatırım ve Teknik Hizmetler Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Özel Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

İl Klinik Kalite Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

Araç Takip Ulaştırma Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız

İstatistik Birimi Sorumluluk Matrisi için tıklayınız ??????

için tıklayınız