T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILDI

Güncelleme Tarihi: 10/12/2019

Müdürlüğümüz İç Kontrol Birimi koordinasyonunda İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Ömer SOBACI’nın başkanlığında, 02/12/2019 tarihinde saat 11.30’da Müdürlüğümüz Başkanları, Başkan Yardımcıları ve Başkanlıkların İç kontrol görevlilerinin katılımıyla Müdürlüğümüz Hattuşa Toplantı Salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda,  öz değerlendirme niteliğinde İç Kontrol Sistemi Soru Formu doldurularak iç kontrol sisteminin işleyişi ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

  • ozdegerlendirme_kapak.jpeg
  • ozdegerlendirme_1.jpeg
  • ozdegerlendirme_2.jpeg
  • ozdegerlendirme_3.jpeg