overlay

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı


        Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı, her yıl başvuranlar arasından seçilen adayların 2 yıl boyunca Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığında görevlendirilerek teorik ve pratik eğitimlerle yetiştirildiği ve Bakanlığımızın  ihtiyaç duyduğu, sahada akut halk sağlığı olaylarına müdahale edecek yetkin ekiplerin oluşturulmasının hedeflendiği sertifikalı bir eğitim programıdır.

  Eğitim programının 2017-2018 dönemi için duyuru yapılmış olup, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitelerinde (https://www.saglik.gov.tr/, https://hsgm.saglik.gov.tr/) “Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programına Başvurular” başlığı altında yayınlanmaktadır.

Duyuru Linki:

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular/630-t%C3%BCrkiye-saha-epidemiyolojisi-sertifikal%C4%B1-e%C4%9Fitim-program%C4%B1na-2017-2018-d%C3%B6nemi-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.html  


Son başvuru tarihi 14 Eylül 2018’dir. 

       Gerek merkezde, gerekse illerimizde ihtiyaç duyulan insan gücü kapasitesinin oluşması için programa başvuru koşullarına uygun ve istekli hekim arkadaşlarımızın eğitim programına başvuruları amaçlanmakta olup ilgilenen kişilerin T.C. Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitelerinde yer alan başvuru formunu doldurarak bakanlığa iletmesi gerekmektedir.