overlay

Sürekli İşçi İstihdamı Sözlü Sınav Sonuçları

Sürekli İşçi İstihdamı Sözlü Sınav Sonuçları


   Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Çorum Sağlık Müdürlüğünce istihdam edilecek adayların sözlü sınav sonuçları aşağıda sunulmuştur.


  • Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayın atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra tamamlanacaktır.
  • Sınav sonucunda başarılı olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar ile herhangi bir nedenle göreve başlamayanların yerine yedek listeden sıra ile alım yapılacaktır.
  • İşbu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Sınav Sonuç Değerlendirmesinde; Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırası belirlenmiştir.


 

SINAV VE ATAMA TAKVİMİ

Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin www.yhgm.saglik.gov.trinternet adresinden yayımlanması

17 Ocak 2019

Kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin il sağlık müdürlüklerine gönderilmesi ve il sağlık müdürlüklerinin internet adresinden yayınlanması

17 Ocak 2019

Adaylar tarafından başvuru belgelerinin il sağlık müdürlüklerine elden teslim edilmesi

18-19 Ocak 2019

Belgelerin incelenmesi

20-21 Ocak 2019

Sınava girecek adayların ilan edilmesi

21 Ocak 2019

Sözlü sınavın yapılması

22-30 Ocak 2019

Sınav sonucunun ilanı

02 Nisan 2019

Sınav sonuçlarına itiraz

03-05 Nisan 2019

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçlarının il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

08-10 Nisan 2019

Sınavda başarılı olan ve asıl olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerini İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmesi

11-15 Nisan 2019

Komisyon tarafından atamaya esas belgelerin incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin durumlarının il sağlık müdürlüklerince kendilerine bildirilmesi ve yerine yedek adayın işlemlerinin başlatılması

Sonuçların ÇKYS deki ilgili ekrana girilmesi

15-19 Nisan 2019

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması sonucunda, hakkında güvenlik bulgusu tespit edilenlerin sadece güvenlik bulgusuna dair belgelerin,

Sınava asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanların ve varsa sınava katılmayanların listesinin CD ortamında,

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kurye ile teslim edilmesi.

19 Nisan 2019

NOT:Bakanlığımızca sınav takvimi ile ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanacak olup değişiklikler doğrultusunda  işlem tesis edilecektir. 


SONUÇLARVeri Giriş Kontrol İşletmeni Listeleri için tıklayınız

Ambulans Sürücüsü
Listeleri için tıklayınız

Şöfor (Yolcu Taşıma) Listeleri için tıklayınız

Klinik Destek Elemanı (Hastane)  Listeleri için tıklayınız

Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) Listeleri için tıklayınız

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi (Lisans) ve (Önlisans) Listeleri için  tıklayınız

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Listeleri için tıklayınız

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek  Elemanı Listeleri  için  tıklayınız

Elektrikçi (Genel) Listeleri için tıklayınız