T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol Amaçları

Güncelleme Tarihi: 09/03/2020


İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI

  • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
  • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önlenmesi ile kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.